Untitled-27 Back to Project

Kom i gang med søknadsprosessen 👇 Untitled-27

Programskisse 📄 Untitled-27

Søknad ✨ Untitled-27

Kort om Operasjon Dagsverk (OD)

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Aksjonen er en del av Elevorganisasjonen og består av to deler; informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen. Vår visjon er en rettferdig verden formet av ungdom. Målet er at elever ved norske skoler bidrar til en mer rettferdig verden gjennom solidariske valg og tankegang. OD tror på ungdomsmedvirkning, solidaritet og utdanning for utvikling. Operasjon Dagsverk skal støtte utdannings- og utviklingsprosjekter med fokus på marginalisert ungdom. OD sin definisjon på ungdom er aldersgruppen 13-19 år.

OD velger et nytt prosjekt hvert år. Det blir utgangspunktet for årets informasjonskampanje. Informasjonskampanjen kaller vi Internasjonal Uke (IU) og arrangeres i forkant av aksjonsdagen som vi kaller OD-dagen. I løpet av IU blir elevene kjent med prosjektets tematikk, verdensproblematikk og global urettferdighet. På OD-dagen jobber de elevene som ønsker det en dag til inntekt for det valgte prosjektet. For OD er kunnskap om verden viktigere enn pengene. 

OD er en ungdomsledet organisasjon bygget i hovedsak på frivillighet. ODs drives til daglig av OD-leder, sammen med sekretariatet (fire ansatte) og hovedkomitéen (HK), bestående av 9-11 tillitsvalgte ungdommer. Frivillige og tillitsvalgte i OD er ungdom som går på ungdomsskole eller videregående, eller nettopp er ferdig på skolen. OD har komitéer i 19 distrikter fordelt over hele landet.  Skolene som deltar oppretter skolekomitéer med frivillige som gjennomfører OD på sin skole. OD når ut til titusenvis av ungdommer på 400-500  ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler i hele landet. 

Bistandsorganisasjoner inviteres hvert år til å søke om årets OD-prosjekt. Elevene jobber vanligvis inn omtrent 16-18 millioner, og søknadssummen for OD2025 er satt til 14 millioner. Denne summen er kun veiledende, og vil avhenge av hva det endelige innjobbede beløpet blir.

ODs bistandsfaglige råd har ansvar for den faglige vurderingen av søknadene. OD-rådet består av ungdommer som tidligere har ledet OD, og eksterne ressurspersoner på bistand. OD-styret beslutter hvilke søknader som går til avstemning på Elevtinget. OD-styret består av unge mennesker med organisasjonsbakgrunn som har overordnet ansvar for OD. 

Elever ved norske skoler velger ny(e) samarbeidsorganisasjon(er) på Elevtinget. Elevtinget er elevenes årlige landsmøte med over 500 representanter. 

På ODs nettsider www.od.no finner dere mer informasjon om OD. Ta gjerne kontakt med OD om noe er uklart!