Untitled-27 Back to Project

Kom i gang med søknadsprosessen 👇 Untitled-27

Programskisse 📄 Untitled-27

Søknad ✨ Untitled-27

Mal med veiledning for skisse

Programskisser og søknader skal følge ODs veiledning. Det er obligatorisk å levere programskisse før søknad, men programskissen må ikke godkjennes for å kunne sende inn søknad.

Programskissen skal hovedsakelig beskrive idéen – hva som skal gjøres for å få til ønsket endring. Her er noen veiledende stikkord for hva programskissen skal inneholde:

  • Beskrivelse av utfordringene og problemene.
  • Hva programmet skal gjøre noe med.
  • Antatt positiv endring etter endt program.
  • Ungdomsmedvirkning er viktig for OD, og det er derfor viktig å beskrive ungdommenes rolle og medvirkning og hva som skal gjøres for å styrke dette gjennom prosjektet. Se gjerne på ODs retningslinjer for ungdomsmedvirkning. Vår definisjon på ungdom er 13-19 år.

Frist for å sende programskisse: 31. mai 2024.

Programskissen skal være på maks tre sider. Skissen merkes «Skisse OD2025», og sendes til elise@od.no.

Har du noen spørsmål kan du kontakte vår bistandsrådgiver Elise Øksnes Fjordbakk på elise@od.no eller 45686483.